Quizznik je prav prisrčna in preprosta igra, ki jo lahko igra vsak učenec Virtualne Bradavičarke. Je skupek manjših izzivov, ki vam jih podajo profesorji in ostalo osebje. Vi pa se lahko teh izzivov in ugank udeležite. Quizznik bo potekal skozi celotno šolsko leto na šolskem forumu pod šolskimi tekmovanji. Ob koncu šolskega leta pa bomo pridobljene točke sešteli iz vseh izzivov in razglasili zmagovalni dom.
Virtualna Bradavičarka® 2001 - 2019
™ and © Warner Bros. Entertainment Inc. Vse pravice pridržane.
HARRY POTTER in vsi sosordni liki, elementi in blagovne znamke so last ©Warner Bros. Entertainment Inc.
Harry Potter Publishing Rights © JKR 2019
Stran najbolje vidna v Mozilla Firefox 35+.

Stran je ustvarila in uredila SilverWing.


Creative Commons License